Kursregler

En kursare/hund på kurs  

Vid ett kurstillfälle och under hela kursen är det den personen som är kursanmäld som går kursen med hunden. Om familjemedlemmar/anhöriga följer med till kursen får de stå på sidan och lyssna men inte delta eller störa i kursen. Undantag kan göras om den som är kursanmäld inte kan komma vid ett kurstillfälle. Detta ska då diskuteras med instruktören innan kurstillfället.

Anledningen till att det bara får vara en kursare/hund är att hunden kan bli förvirrad om t.ex matte och husse visar/lär in på olika sätt. Dessutom tar det extra tid från övriga kursare om det är en hund som får göra samma sak två gånger men med olika personer.

Anmäld hund är den som går på kurs

Det är enbart den hund som är anmäld till kursen som får gå på kursen. Har en kursare flera hundar med sig till kurstillfället, får de hundar som inte är anmälda till kursen sitta på sidan och inte delta under träningen eller under fikat.
Kursaren får inte växla hund mellan de olika kurstillfällena. Undantag kan beviljas, det kan t ex hända att den kursanmälda hunden löper eller är skadad. Villkoret att då få byta till en annan hund, är att den hunden är på samma nivå och att man diskuterar detta med instruktören innan.

Du som är medlem i NyKK är välkommen att träna på Nykvarns lokala kennelklubbs eget klubbområde.

Viktigt att tänka på vid egen träning

- Kör sakta på lilla vägen förbi husen ner till området. Det finns gott om djur runt omkring.
- Ta med vatten och vattenskål till hunden.
- Hunden ska vara kopplad utanför området, även vid rastning i skogen.
- För den som tränar lydnad finns lydnadshinder.

- Agilityhindren får bara användas av den som gått agilitykurs! Detta för skaderiskens skull.
- Under sommaren ska hindren samlas ihop efter varje träningspass för att underlätta gräsklippningen.

För allas trevnad: se till att allt ser OK ut när du tränat färdigt! Och glöm inte att ta upp efter hunden och slänga påsen i soptunnan!

Lycka till med träningen!

Vaccinationskrav  

Det här gäller vaccinationer enligt Tävlingsreglerna för lydnad:

1. Hund (valp) under ett års ålder - vid lägst tio veckors ålder

2. Hund över ett års ålder: Hund ska vara vaccinerad vid cirka ett års ålder och därefter får den senast utförda vaccinationen inte vara utförd för mer än 3 år sedan.

3. Vid förstagångsvaccinationen eller för hund som inte vaccinerats vid cirka ett års ålder ska vaccinationen vara gjord minst 14 dagar före tävlingsdagen.

Vaccinationer för att gå kurs på hundklubb:

Hunden ska vara vaccinerad var 3:e år. Vi rekommenderar kennelhosta vaccin varje år.