Under året har STOKK tagit fram en digital broschyr, där alla lokala kennelklubbar fått varsitt uppslag. Klicka på bilden ovan eller läs mer här:
https://www.sebroschyr.se/StockholmsKennelklubb/WebView/

Lokalklubb under Stockholms Kennelklubb


 

Vi stödjer STOKK i stoppet av smuggelhundar!

Vill du skriva på uppropet - använd denna länk: https://www.skk.se/sv/enstaka-sidor/kampanjsida-stoppa-smuggelhundarna/


.:Nyheter:.

2022-01-26
OBS!
ÅRSMÖTET 2022 FLYTTAS FRAM!

I enlighet med SKK:s rekommendationer flyttas datumet för årsmötet 2022 fram!

Onsdag den 6 april 2022

Kl.18.30 i klubbstugan.

Motioner ska vara inlämnade senast 1 vecka innan mötet.

Möteshandlingar finns tillgängliga 1 vecka innan mötet.

Motioner skickas till pirjo_soderberg@
hotmail.com


2021-05-03
OBS!
Årsmötet 2021 slås ihop med årsmötet 2022. Vi har bedömt att det blir för komplicerat att hålla ett digitalt möte för att det ska räknas som ett godtagbart möte. Ett möte utomhus är inte heller godtagbart gällande restriktioner som gäller i dagsläget p.g.a Covid-19.
/Styrelsen

Vi stödjer Smällarupproret!

Alla medlemmar i NyKK får 10% rabatt på alla köp (även foder) på Djurboden i Nykvarn, om man visar upp sitt medlemskort.

Vårt plusgiro: 12 46 77-6


Våra Sponsorer

Lars Bruno Andersson Åkeri AB