Vad är NyKK?

Nykvarns lokala Kennelklubb, NyKK, är en lokal kennelklubb som ligger i Nykvarn. Hos oss är alla välkomna och idag har klubben ca 135 medlemmar.
Klubben startade 27 augusti 2003 och har under åren utvecklat många olika kurser för att passa alla hundar och hundägare. Vi erbjuder allt från valpkurs till Agilityträning på elitnivå.
Så länge du och din hund tycker att det är roligt att träna, desto lättare är det att gå vidare till svårare nivåer.

NyKK går under Stockholms Kennelklubb, STOKK, och ingår i Svenska Kennelklubben.

Våra mål är:

*Att kontinuerligt skapa goda förutsättningar för hunden, hundägaren och hundägandet

*Genom att väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda och exteriört fullgoda rasrena hundar

*Att informera och sprida kunskap om hundens beteende, dess fostran, utbildning och vård

*Att bevaka och arbeta med frågor, som har ett allmänt intresse för hundägaren och hundägandet

*Att skapa och vidmakthålla goda relationer mellan omvärlden och hundägaren och hundägandet

Vårt syfte är:

*Att få en bra och trivsam hundklubb där alla känner sig välkomna och delaktiga för hundsportens främjande

*Att klubben är ungdomsinriktad

*Att väcka allmänhetens och massmedias uppmärksamhet på att tillerkänna hundsporten som en lika intressant sport som exempelvis fotboll, hockey och hästsport

*Att alla hundar är välkomna, så väl registrerade som oregistrerade