Styrelsen 2021

Ordförande
Pirjo Söderberg

Vice Ordförande/ledamot
Jenny Lundell

Ledamöter
Charlotte Stomvall
Ann Svanqvist
Ulla-Britt Gråbacke
Margareta Lindius

Suppleant
Cecilia Eriksson

Kassör/Ledamot
Mikaela Söderberg


  pirjo_soderberg@hotmail.com


jennylundell@gmail.com


charlotte.stomvall@alfalaval.s
annenkarlsson@hotmail.com
cissilini87@gmail.com


mikkiz86@hotmail.com

Övriga Uppdrag 2021

Kansliet
Pirjo Söderberg

Revisor
Birgitta Hoflin

Revisorsuppleant
Marina Engström

Valberedningen

Sammankallande

Anna Sandin


  nykk.pirjo@gmail.com


birgittapasjohaga@telia.comannassmail@yahoo.com

Områdesgruppen 2021

Björn Hägglöf
Oskar Svanqvist
Torsten Wickman


0704 6196 94
0703 9842 28

bjorn.hagglof@gmail.com
laserufo@hotmail.com
wickman.torsten@gmail.com